Loading

ჩვენს შესახებ

რენდომ სისტემს ჯორჯია საერთაშორისო კომპანიის Random Systems International-ის შვილობილი კომპანიაა, რომელიც თავის მხრივ Random Group-ს მიეკუთვნება. რენდომ სისტემსი საქართველოს მთავრობის მიერ შერჩეული პირია, რომელმაც უნიკალური მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული სისტემა დანერგა. ამ სისტემის დახმარებით კომპანია სათამაშო ინდუსტრიის პროდუქტებისა და მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობას უწევს მონიტორინგს. 

ჩვენი ძირითადი საქმიანობაა თამაშობების ორგანიზატორებისა და მიმწოდებლების ზედამხედველობა, მთლიანად სათამაშო ინდუსტრიის მონიტორინგი და კონტროლი. 
ასევე, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, სათამაშო ბიზნესში მოქმედი მსოფლიო   პრაქტიკის და სტანდარტების შესახებ შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის რჩევების და რეკომენდაციების გაცემა - მათი ეტაპობრივი განხორციელების მიზნით. ეს საბოლოოდ სამართლიანი თამაშისთვის საჭირო პირობების შექმნას ემსახურება.
კონტროლის ელექტრონული სისტემის მიერ სათამაშო პროცესის სრული მონიტორინგი და კონტროლი მიმდინარეობს მოთამაშეების ნებისმიერ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გარეშე.

ჩვენი მისიაა სათამაშო ბიზნესი საქართველოში გახდეს მეტად გამჭვირვალე, სახელმწიფოს გააჩნდეს კონტროლისა და მონიტორინგის დახვეწილი და თანამედროვე საშუალებები, რაც გაზრდის მოთამაშეთა ნდობას პროცესის მიმართ და უზრუნველყოფს სამართლიან თამაშს რეგულირებად გარემოში. თავის მხრივ კი სწორად განვითარებული სარეგულაციო ჩარჩოს პირობებში ქვეყანაში შესაძლებელია გაჩნდეს ეკონომიკის განვითარების დამატებითი საშუალებები და მიმზიდველი გარემო მოცულობითი უცხოური ინვესტიციებისთვის. 

scroll

ყველა სიახლე

რენდომ სისტემს ჯორჯია საერთაშორისო გამოფენაზე ICE 2024
ლონდონში ყოველწლიური საერთაშორისო ღონისძიება ICE (International Casinos Exhibition) 2024 გაიხსნა. სამი დღის განმავლობაში სათამაშო ბიზნესის პროფესიონალები და სხვადასხვა ინოვაციური გადაწყვეტილებების მომწოდებლები მთელი მსოფლიოდან ლონდონის ყველაზე დიდ საგამოფენო სივრცეში შეიკრიბებიან. გამოფენაზე 167 ქვეყანაა წარმოდგენილი. ICE უნივერსალური პლატფორმაა, სადაც ინდუსტრიის ყველა სექტორია წარმოდგენილი. მაღალტექნოლოგიური ღონისძიება ბიზნესის გაფართოებას, განვითარებას და ურთიერთობების გაღრმავებას ემსახურება. “საერთაშორისო გეიმინგ ლაბორატორიებთან და თამაშის მწარმოებლებთან პირისპირ შეხვედრა არის გარანტია, რომ ქვეყანაში მიმდინარე საკანონმდებლო და ზოგადად სარეგულაციო მოთხოვნებთან დაკავშირებით იარსებებს მკაფიო, ნათელი და ერთმნიშვნელოვანი მიდგომები ინდუსტრიაში, რაც დასახული მიზნების მიღწევისა და რაც მთავარია, დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი დოკუმენტაციის დროულად წარმოდგენის გარანტია იქნება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის სათამაშო ბიზნესის კომისიასთან, რაც გვჯერა, რომ ნაყოფიერი თანამშრომლობის საფუძველი იქნება ორ იურისდიქციას შორის” - ამბობს გიორგი წამალაიძე, რენდომ სისტემს ჯორჯიას იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.